Työpäiväkirjasta 10.2.2022

 Luin pitkästä aikaa työpäiväkirjaani, jota harvakseltaan kirjoitan. Silmääni osui kyseinen teksti ja luonnehdinta työskentelyyni liittyen helmikuulta. Painopisteeni ja mielenkiinnon kohteeni ei ehkä ole teoksessa, maalauksessa, itsessään - ainakaan yksinomaan -  vaan taustalla vaikuttavissa minuutta hahmottelevissa pohdinnoissa:

Taiteellinen työskentelyni pohjautuu pitkälti inhimillisen olemassaolon tarkasteluun. Siihen kuinka yksilöinä suhteutamme itseämme ympäröivään todellisuuteen. Kyse on pitkälti subjektin, kokevan yksilön, suhteesta objektimaailmaan. Työskentelyni rajapinta on juuri minuuden ja toiseuden välissä, siinä tapahtuvassa muutoksessa ja lukuisissa muunnelmissa: avautumisissa, liukumissa, sulkeutumisissa, perääntymisissä, kurottumisina. Lopulta sisäisten impulssien ja affektien ilmentyminä rytmisinä liikkeinä suhteutettuna aikaan ja paikkaan. 

Maalaaminen hahmottelee sitä, millä tavoin olen suhteessa maailmaan ja kuinka todellisuus määrittelee ja rajaa olemassaoloani. Koska pohjimmiltani uskon yksilöiden väliseen samankaltaisuuteen ja yllättävään yhdenmukaisuuteen, uskon samalla henkilökohtaiseen kokemukseen pohjautuvan työskentelyn mahdollisuuteen laajentua koskemaan myös muita kuin itseäni.

Kommentit

Suositut tekstit