SPACE/TILA Makasiini Contemporary


Makasiini Contemporaryssa Turussa avautuu 22.8. 2019 yksityisnäyttelyni nimeltään SPACE, TILA. Näyttelyn nimi voisi yhtä hyvin olla viiva. Niin paljon on kyse viivasta ja piirtämisestä: maalaamisen hahmottamisesta piirtäen, muodon määrittelemisestä viivalla, viivan ja pinnan välisestä jännitteestä, siirtymistä, pienistä ja välillä suurista muutoksista kun viivasta tulee pinta ja kappale. Mutta tarkemmin ajatellen kyse on sittenkin tilasta. Tilasta teoksen sisällä, joka avautuu pintaan kappaleiden väliin ja syvyyssuunnassa teoksen sisään. Tilasta teoksen ja minun välissä. Tila voi muodostua myös käänteisen perspektiivin luomana illuusiona katsojan ja maalauksen väliin. Tällöin tila ei avaudu ainoastaan teoksen sisään vaan myös teoksen eteen katsojan ja maalauksen väliseen tilaan.
Tilassa käydään minun ja teoksen välinen vuoropuhelu, kaikki se pohdinta ja liikehdintä, mikä tapahtuu teoksen äärellä työskentelyn aikana. Osa siitä siirtyy kankaalle ja osa katoaa siinä hetkessä kun liikahdan toisaalle.
Näkymättömän tilan muodostaa myös minun mentaalinen tila, joka sisältää sekä kuvallisen ajattelun että affektiivisen kokemisen ruumiin ja mielen rajapinnassa. Kaikki nämä niin ikään siirtyvät maalaukseen. Eräänlainen mielen representaatio on myös kaksi suuntainen pyrkimykseni tavoittaa samanaikaisesti sekä oleminen että tapahtuma maalauksessa. Mutta lopulta kyse on kuitenkin minun, teoksen ja katsojan välisestä hienovaraisesta vuoropuhelusta, parhaimmillaan yhteisestä jaetusta tilasta ja kokemuksesta - vaikkakin erillään.  Aluksi vain ajatuksena näkymättömästä vastaanottajasta ja  lopulta minä olen tullut näkymättömäksi, maalaukseen kätketyksi, epäsuorasti läsnä olevaksi.  

Kommentit

Suositut tekstit