Taiteellisen työskentelyni lähtökohtana yhä voi pitää maalauksen materiaalisten ominaisuuksien, maaliaineen ja värin, suhdetta kuvallisiin elementteihin, ilmaisuun ja lopulta kuva-aiheeseen. Ajatteluni ei kuitenkaan ole formalistista vaan kiinnostukseni kohdistuu merkityksen muodostumiseen maalauksessa. Työskentelyni lähtee tyhjästä peruspinnasta/tilasta, jossa yhdistän kuvalliseen kerrontaan usein näennäisesti keskenään sopimattomia elementtejä. Näistä jokin nousee teosta määritteleväksi kuvalliseksi tasoksi.
Maalauksissani yhdistyy jäljen ja merkin välinen jännite ja keskinäinen suhde. Jälki jäsentyy merkiksi ja purkautuu taas osiin tai jälki tulee osaksi kuva-aihetta ja kuvallista kerrontaa. Hetken päästä se jo häiritsee ja hajottaa tunnistettavuuden. Jäljessä yhdistyvät teoksen materiaaliset ominaisuudet muotoaan hakeviin aihioihin.
Tapahtuma teoksessa on usein havaintoon liittyvä akti, kun jokin tulee tunnistettavaksi. Toisinaan kuva-aihe maalauksessa on määräävä ja maalaus rakentuu sen pohjalta. Kahden polariteetin välissä työskentely tuottaa kahdenlaisia maalauksia: kuva-aiheiltaan hyvin jäsentyneitä ja tunnistettavia kuten Kanisterit ja niitä, joissa tunnistettavuus ei ole niin ilmeistä ja aihe hakee yhä muotoaan.

Kommentit

Suositut tekstit