Anna Retulainen
Weissenseen juutalainen hautausmaa, 2016
Irmeli Hulkko
Trapetsi, 2012
Shiny Path, 2012
Reijo Hukkanen
Näkötorni,2016
Valokuva Erkki Valli-Jaakola, Porin taidemuseoHalliin sijoitetuissa teoksissa maalausten pinta avautuu vähitellen syvyydeksi ja tilaksi, lopulta muodoiksi. Reijo Hukkasen veistos Näkötorni haastaa ja kyseenalaistaa katsomaan -ajatustako maalauksesta kaksiulotteisena pintana vai veistosta kolmiulotteisena  maalauksena? Maalauksen tilailluusio on veistoksessa kiteytynyt konkreettiseksi esitykseksi. Tuomo Rainion video näyttää maalaukselta digitaalisessa muodossa.
IC98:n teoksessa katsoja astuu tilaan, jossa teos ympäröi katsojaa. Kuvaprojektion hidas liike aktivoi katsojan kehon- ja mielenliikkeitä.

Näyttelyä  suunnitellessamme pyörittelimme seuraavia sanapareja: pinta-tila, aine-aineettomuus, väri-muoto, ruumis-mieli. Nyt kun ripustus on valmis, on helppo löytää myös opettaja-oppilas välisiä yhteyksiä tai taiteilijapariskuntia, joiden teosten tasavahvat rinnastukset tuovat taidehistoriallisesti mielenkiintoisen lisän.

-->

Kommentit

Suositut tekstit