In Between

Kompositio
115x100 cm.
öljy kankaalle
2017

Näyttelyni In Between avautuu lauantaina 25.11.2017 Makasiini Contemporary -gallerian studiossa Turussa.
Tähän näyttelyyn valmistautuminen alkoi minulle poikkeuksellisella tavalla piirtäen.  Maalaukset rakentuvat nyt kahden kuvallisen elementin varaan: viivan ja pinnan. Näyttelyn työnimenä on ollut  Kaksi osaa, joka viittaa useimmissa maalauksissa olevaan kahteen erilliseen objektiin, esineen kaltaiseen muotoon, ja toisaalla mainitsemaani kahteen kuvalliseen elementtiin. Yhtälailla Kaksi osaa voisi viitata esittävän ja ei-esittävän väliseen dialogiin.
Teoksissa viiva muuntuu pinnaksi tai kappaleeksi samoin kuin esittävyys katoaa maalauksen alle. Kuitenkin näyttelyn nimeksi valikoitui In Between. Teema, jota olen käsitellyt jo aiemminkin.

Kaksi osaa voisi nyt kuvata myös kahta erilaista lähestymistapaa maalausprosessiin. Ensimmäinen lähtee havainnosta tai havaintomielikuvasta, jonka lopputuloksena on jollain tapaa tunnistettava kuva-aihe. Toisessa lähestymistavassa jo olemassa olevaa havaintoa tai mielikuvaa ei välttämättä ole, vaan se muodostuu tekeillä olevan maalauksen kanssa samanaikaisesti. Sitä ennen on saattanut olla fragmentaarisia aihioita tai tuntemuksia, jotka nyt asettuvat muotoutuvan maalauksen osiksi.  Asetun ikään kuin aistien välisen informaation keskelle. Siinä näköaistimus on samalla liiketuntemus ja kuuloaistimus sekoittuu tuntoaistiin. Ajatus ja tuntemus siitä, mitä tapahtuu kun maalaus syntyy liikkeestä katseen seuratessa hieman jäljessä, on hämmentävä. Katse on sekä ajallisesti jäljessä samalla kun se seuraa maalauskankaalle syntyviä jälkiä. Näin muotoutuva maalaus on kuin kehollisen liikkeen vaste. Tuntuu kuin jokin minussa puhuisi, mutta en ole varma ketä tai mitä kuuntelen.

Aiemmin käyttämäni hyvin selvärajainen muoto on alkanut purkautua osiin. Olen samalla kuitenkin jatkanut objektin/objektien kuvaamista. Tältä osin työskentelyä voisi luonnehtia eräänlaiseksi asetelmamaalauksen tradition jatkamiseksi ja purkamiseksi, mutta niin että esittävyys useimmissa maalauksissa jää taustalle.  Ehkä työskentelyn tällä hetkellä voisi kiteyttää pohdintaan: Mitä kuvaan kun maalaan?
Esineen ja samalla myös maalauksen esittäminen ja seuraavaksi sen purkaminen ilmoittaa, että kyseessä on ennen kaikkea  maalaus, ei kuvaus esitetystä aiheesta. Ja tässäkin suhteessa olen välissä: kuvan ja maalauksen ja samalla teoksen ja teon välisessä maastossa. Maalauksen maastossa liikun hieman kuin metsässä, jossa maa virtaisi jalkojeni alla, kasvit koskettaisivat kasvojani ja nenääni osuisi jokin tuoksu samalla kun valo siivilöityy puiden lomista.  


In Between  25.11.2017-7.1.2018
Avajaiset perjantaina 24.11.2017 klo 17-19 
Tervetuloa

MAKASIIN CONTEMPORARY
Tuomiokirkonkatu 6 
Turku


Kommentit

Suositut tekstit