Objekti ja aineeton

-->


Tämän hetkinen taiteellinen työskentelyni käsittelee objekteja: esineitä ja kappaleita maalauspohjalla sekä maalauksen objektin kaltaista luonnetta. Työskentelyäni voisi luonnehtia eräänlaisena asetelmamaalauksen tradition jatkeena. Tarkastelen objektin merkitystä maalauksessa esineinä, kuvallisina elementteinä, kappaleina, kappaleiden välisinä suhteina ja aukkoina. 

Maalaus ei ole ainoastaan kuva havaitusta objektista, ilmiömaailmasta. Maalauksella itsellään on objektin kaltainen luonne. Maaliaineen aineellinen, materiaalinen, taso luo uuden objektin maalauksen sisään riippumatta siitä syntyykö käytetystä materiaalista esittävä kuva vai jotain sinne päin kuten kohdallani usein käy.
Samalla teos on esitys objektien ja kappaleiden välisistä suhteista, jotka tulevat näkyviksi vasta maalauksessa.  Tällöin liitän maalauksen objektin kaltaisen luonteen ja kyvyn sitoa merkityksiä mielensisäisiin objekteihin, jotka maalauksessa saavat näkyvän muodon.
Objektien välisiin suhteisiin lukeutuu myös taiteilijan suhde teokseen, materiaaliin ja kuvattuun kohteeseen, jotka laajentuvat lopulta katsomiskokemukseen. Maalaamisen hetkellä maalaus on tekijälleen toinen.

Esittämissäni kappaleissa korostuu maalauksen aineellisuus ja materiaalisuus. Samalla muotoihin ja jälkiin sekoittuu tekijälle ominainen ruumiinkieli. Huomioni painopiste kappaleista on kuitenkin vähitellen siirtynyt  kappaleiden väliseen tilaan ja etäisyyteen. Maalauksen immateriaalinen taso tuntuu asettuvan aukkoihin ja kappaleiden väliin tai maalauksen ja minun väliin. Tila välissä tihenee ja tunnistamaton ilmenee poissaolon kautta. Tyhjyyttä on vaikea esittää sellaisenaan, se piirtyy esiin vasta suhteessa esitettyyn.

Näyttely OBJEKTI JA AINEETON avautuu lauantaina 6.8.2016 Galleriassa G12 Kuopiossa, Maaherrantie 9.
Tervetuloa!
Kommentit

Suositut tekstit