Nature morte

Nature morte
Öljy kankaalle
60x50 cm.
2014

Työskentely läsnäolevien ja poissaolevien objektien kanssa jatkuu. Kaksi ääripäätä korostuu sikäli, että esine voi olla kuvattuna aukkona, puuttuvana esityksenä, tai selkeästi rajautuneena käytetyn materiaalin aineellisia ominaisuuksia korostavana kuvana kuten kanistereissa. Painopiste jäljen ja merkin välisestä jännitteestä tai siirtymästä on muuntumassa merkin (=kuvan) ja muodon väliseksi vaihteluksi. Maalauksen plastiset ominaisuudet korostuvat kuvan kustannuksella.   

Kommentit

Suositut tekstit